Saturday, January 31, 2015

Salimul Aqidah (Aqidah yang bersih).
Shahihul Ibadah (ibadah yang benar)
Matinul Khuluq (akhlak yang kokoh)
Qowiyyul Jismi (kekuatan jasmani)
Mutsaqqoful Fikri (intelek dalam berfikir)
Mujahadatul Linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu)
Harishun Ala Waqtihi (pandai menjaga waktu)
Munazhzhamun fi Syuunihi (teratur dalam suatu urusan)
Qodirun Alal Kasbi (memiliki kemampuan usaha sendiri/mandiri)
Nafi’un Lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain)

Designed by Blogger Template | Free Blogger Templates & MyBloggerThemes